جمع کردن پنل
بازگشت به سایت اصلی
سی پنل سرور مجازی
9 موجود است
52,000تومان ماهانه
77,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
توضیحات:
تحویل بین 5 دقیقه تا 48 ساعت کاری می باشد.
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه محدودیت
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
برای تغییر آی پی تیکت کنید.
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
نصب و کانفیگ اتوماتیک با یک دستور
لایت اسپید
0 موجود است
104,000تومان ماهانه
77,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
توضیحات:
تحویل بین 5 دقیقه تا 48 ساعت کاری می باشد.
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه محدودیت
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
برای تغییر آی پی تیکت کنید.
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
نصب و کانفیگ اتوماتیک با یک دستور
کلود لینوکس
2 موجود است
104,000تومان ماهانه
77,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
توضیحات:
تحویل بین 5 دقیقه تا 48 ساعت کاری می باشد.
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه محدودیت
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
برای تغییر آی پی تیکت کنید.
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
نصب و کانفیگ اتوماتیک با یک دستور
آنتی شلر
3 موجود است
52,000تومان ماهانه
77,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
توضیحات:
تحویل بین 5 دقیقه تا 48 ساعت کاری می باشد.
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه محدودیت
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 3 بار
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
نصب و کانفیگ اتوماتیک با یک دستور